Bergstugan Konsult

Hur sociala förhållanden samverkar med hälsa, geografi och miljö

Vi gillar höga berg, har bland annat bestigit Mont Blanc och Kebnekaise men vi vill ändå hjälpa till att göra era berg mindre höga.

Vi erbjuder hjälp inom alla steg för att göra en utredning och ta fram en rapport.

  • Insamling av material (litteratursökning, enkät, intervju, observation)
  • Analys (textbearbetning, dataanalys) och sammanställning
  • Rapportskrivning
  • Språkgranskning och korrekturläsning
  • Skapande av hemsidor och bloggar att presentera materialet

Vi har utbildning/kompetens i sociologi/folkhälsovetenskap/samhällsplanering/geografi/data/teknik, i folkhälsovetenskap på forskarnivå.

Vi kan ta uppdrag allmänt inom samhällsvetenskap men har specialkompetens vad gäller jämlikhet i hälsa, regionala analyser och utveckling av hälsa och sociala förhållanden i glesbygds- och förortsområden.